Zwangsarbeiter:in

14.06.2024

Antoni Midinski

01.06.2023

Franciszek Gacek

19.01.2022

Josef Jakób Pietrzak

16.01.2022

Michał Łakomiak

16.01.2022

Josef Zawierta

16.01.2022

Adolf Wasiuk

16.01.2022

Tadeusz Kozubek

16.01.2022

J. Cichowicz

16.01.2022

Władysław Stawowski

16.01.2022

Jan Cisowski

16.01.2022

Iwan Makarsky

15.01.2022

Stefan Golenja

15.01.2022

Wasyl Tresniskij

21.10.2021

Władysław Nowak

21.10.2021

Ludwik Gołąb

21.10.2021

Feodor Gadzuk

21.10.2021

Stanisław Oprych

21.10.2021

Franciszek Socha

21.10.2021

Mieczysław Wiechec

21.10.2021

Henryk Sitek

21.10.2021

Jan Zakrzewski

21.10.2021

Stefan Górski

21.10.2021

Władysław Gracjasz

21.10.2021

Wojciech Szurlcy

21.10.2021

Piotr Czornopyski

21.10.2021

Adolf Seruga

21.10.2021

Jan Gural

21.10.2021

Franciszek Kirylczuk

21.10.2021

Władysław Jastrzab

21.10.2021

Stefan Barlog